Barsebäcksstrand är en badplats med lång brygga, camping, kiosk och lekplats.

Både Sydkustleden och Skåneleden går bredvid och ger möjlighet till fortsatt cykling eller promenad längs med Kävlinges relativt oexploaterade kust med höga naturvärden och vackra vyer.

Söder om Barsebäcksstrand löper naturområdet Stenbocks vallar med en stig perfekt för promenader precis invid havet. Genom området finns flera kulturlämningar, exempelvis befästningsvallen från tidigt 1700-tal som gett områdena dess namn. Stenbocks vallar har även en värdefull flora och många fjärilsarter.

Res med Skånetrafiken, hitta din resa i appen
Eller sök din resa på www.skanetrafiken.se 

Hitta fler resmål här.

Res med Skånetrafiken till hållplats Barsebäcksstrand