Artillerimuseet för hela familjen. Till museet hör landets rikssamling av artilleri och granatkastare m.m. Samlingarna omfattar föremål under ca 200 år med teknikutveckling tex avseende instrument, radio, telefoni, uniformer, motor och hästfordon, kanoner mm. 

Res med Skånetrafiken, hitta din resa i appen
Eller sök din resa på www.skanetrafiken.se

Hitta fler resmål här.

Destinationen är ca 850 meter från hållplats.
Res med Skånetrafiken till hållplats Norra Åsum, Wendesgymnasiet