I mitten av Alnarpsparken finns Alnarps Slott som uppfördes för lantbruksinstitutet 1862. 

I parken finns Sveriges lantbruksuniversitets trädgårdscentrum, och landets största trädgårdsbibliotek. Alnarpsparken har landets näst största samling vad gäller arter och varieteter av träd och buskar. 

Res med Skånetrafiken, hitta din resa i appen
Eller sök din resa på www.skanetrafiken.se 

Hitta fler resmål här.

Destinationen är ca 800 meter från hållplats.
Res med Skånetrafiken till hållplats Campus Alnarp